Naziv projekta: Advanced Digital Skills on Blockchain for Trusted Food Supply Chains – TRUST-FOOD

Kratki opis: Cilj ovog projekta je podržati razvoj naprednih digitalnih vještina ljudi u radnoj snazi, s naglaskom na mala i srednja poduzeća, kao i na tražitelje posla omogućavanjem pristupa visokokvalitetnim specijaliziranim tečajevima, odražavajući najnovija dostignuća u područje Blockchain tehnologija koje se holistički primjenjuju na lanac opskrbe hranom. Projekt će osmisliti i provesti kratkoročne tečajeve osposobljavanja za usavršavanje i prekvalificiranje radne snage, s posebnim naglaskom na vlasnike malih i srednjih poduzeća, menadžere i zaposlenike u sektoru lanca opskrbe hranom (FSC).

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i European Health and Digital Executive Agency.