Naziv projekta: Joint Master on Maritime Robotics in Blue Economy – MARBLE

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Europska teritorijalna suradnja.

Kratki opis: Glavni cilj projekta MARBLE je podizanje kompetencija i vještina u primjeni pomorske robotike u domeni plave ekonomije (tema 1) podupiranjem pripreme inovativnog zajedničkog master programa „MARBLE – pomorska robotika u plavoj ekonomiji“ i provedbom zajedničke obuku koju organizira mreža sveučilišta, istraživačkih organizacija, poslovnih klastera i središta digitalnih inovacija.

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Europska teritorijalna suradnja.

Web: https://marble.adrioninterreg.eu/